W czasie zbiorów borówki zwalcz larwy misecznika

Lipiec i sierpień to czas zbiorów borówki wysokiej, obecnie jednej z najpopularniejszych upraw sadowniczych. Jest to również najlepszy okres na przeprowadzenie lustracji plantacji i szkółek na obecność larw misecznika.

Jeżeli na pędach można zaobserwować brązowe miseczki, wyglądające jak zgrubienia kory, to znak, że plantacja została zaatakowana przez misecznika śliwowego (Parthenolecanium corni Bouché) – zdjęcie 1 i 2.

Zdjęcie

Zdjęcie 1 – misecznik śliwowy – postać dorosła na niezdrewniałych pędach

Zdjęcie

Zdjęcie 2 – misecznik śliwowy – postać dorosła – liczne skupiska na zdrewniałych pędach borówki wysokiej

Od końca czerwca do końca sierpnia następuje wylęg larw, które migrują na zielone części rośliny, zasiedlają je i rozpoczynają żer.

Poniżej ujęcia obrazujące ekspansję larw: film 1 – pęd borówki przed otwarciem miseczki oraz film 2 – pęd borówki po otwarciu miseczki.


 

Larwy wysysając asymilaty osłabiają roślinę, która gorzej owocuje, a w okresie zimowym jest bardziej narażona na przemarzanie. Przy licznym występowaniu szkodnika ogłodzone pędy, a nawet całe rośliny mogą zamierać. Dodatkowo, obecność na roślinach wydzielanej przez miseczniki rosy miodowej powoduje, że zasiedlane są one przez saprofityczne grzyby sadzakowe z rodzaju Capnodium (zdjęcie 3), co powoduje zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej liści i utratę wartości handlowej owoców.

 

Zdjęcie

Zdjęcie 3 – duże nasilenie szkodnika powoduje, iż roślina pokrywa się rosą miodową, na której rozwijają się grzyby

 

Zazwyczaj rozpoczęcie wychodzenia larw spod miseczek zbiega się z początkiem dojrzewania owoców. Dlatego też przy licznej populacji szkodnika przeprowadzenie zabiegu preparatem Siltac EC jest doskonałym rozwiązaniem. Działanie Siltac EC opiera się wyłącznie na mechanizmie fizycznym, w przeciwieństwie do tradycyjnych środków owadobójczych. Siltac EC nie zawiera żadnych toksykantów, nie ma więc okresu karencji. W okresie zbiorów jest to szczególnie istotna cecha, której oczekują plantatorzy.  Zabieg preparatem wykonujemy dwukrotnie, co 7-10 dni, w stężeniu 0,15 %.

Poniżej prezentujemy wyniki tegorocznego testu w zwalczaniu larw misecznika śliwowego (Parthenolecanium corniBouché)  na borówce wysokiej (Vaccinium corymbosum L.).

Tabela 1. Efektywność preparatu Siltac EC w zwalczaniu larw misecznika śliwowego (Parthenolecanium corni) na borówce wysokiej.

Tabela 1

Terminy zabiegów: 20.06. i 27.06.2019

Ilość wody: 500 l/ha

Wykres

 

Skuteczność preparatu Siltac EC sięga 95 %, przy czym należy pamiętać, iż zabieg powinno się wykonać z powtórzeniem. Dwukrotny oprysk w odstępie 7-10 dni pozwala skutecznie zmniejszyć populację larw i zabezpieczyć krzewy borówki i jej owoce przez uszkodzeniami, powodowanymi przez żerujące larwy.

Aby zobrazować działanie Siltac EC przeprowadzono test w warunkach laboratoryjnych – film 3.

 

 

Siltac EC jak fala tsunami rozpływa się na liściu szczelnie pokrywając larwy misecznika. Po dwóch, trzech dniach po zabiegu można zaobserwować jak zmienia się zabarwienie ciała larw na brązowo – brunatne, co jest dowodem skuteczności zabiegu.

Pamiętajmy, stosując preparat Siltac EC skutecznie eliminujemy larwy misecznika, zapewniamy tym samym wyższą zdrowotność roślin i lepszy jakościowo plon.

Jednocześnie, zmniejszając populację larw w sezonie letnim troszczymy się o to, by w kolejnym sezonie występowanie szkodnika było jak najmniejsze.

Siltac EC to skuteczna i bezpieczna broń w walce ze szkodnikami w okresie zbiorów, polecana w profesjonalnej i amatorskiej uprawie borówki wysokiej.

Zdjęcie Siltac Zdjęcie Siltac
Powrót

Masz pytanie?

Zapytaj eksperta Ukryj
crop@icbpharma.com
+48 531 707 704