Skuteczny program zwalczania wielkopąkowca porzeczkowego

Wielkopąkowiec porzeczkowy (Cecidophyopsis ribis) to niewielkich rozmiarów (ok. 0,15-0,21 mm) szpeciel, żerujący głównie na krzewach porzeczki czarnej. Ze względu na łatwe rozprzestrzenianie się oraz trudności w jego zwalczaniu uważany jest on obecnie za jednego z najgroźniejszych szkodników na plantacjach porzeczki czarnej.

Szkodliwość bezpośrednia wielkopąkowca objawia się w postaci nienaturalnie nabrzmiałych, zaokrąglonych pąków, które przy silnym porażeniu nie rozwijają się i zasychają. Zaatakowane rośliny słabiej owocują. Ponadto krzewy mają obniżoną zdrowotność i łatwiej przemarzają. Wielkopąkowiec porzeczkowy jest też wektorem groźnego wirusa rewersji porzeczki, stąd jego szkodliwość pośrednia.

Szpeciele żerują w pąkach porzeczki. Również w pąkach samice składają jaja. Wiosną, po rozluźnieniu się pąków, szpeciele wychodzą na powierzchnię i rozpoczynają migrację. Mogą być wtedy przenoszone z wiatrem, kroplami wody albo na ciele innych owadów na sąsiednie pędy i krzewy. Podczas migracji szkodniki docierają i wnikają do nowo tworzących się pąków, zakłócając ich wzrost. W ciągu roku rozwija się kilka pokoleń szpeciela.


Ochrona plantacji przed wielkopąkowcem

Bez odpowiedniej ochrony wielkopąkowiec może przynieść znaczne straty na plantacji, a nawet doprowadzić do konieczności jej likwidacji. By skutecznie chronić krzewy przed szkodnikiem niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych, jak i interwencyjnych. Ważne, by sadzić zdrowy materiał szkółkarski i wnikliwie prowadzić wiosenną lustrację krzewów na obecność szkodnika (zwracać uwagę na nienaturalnie powiększone, kulistawe pąki na pędach).

By zwalczyć szkodnika – pędy z porażonymi pąkami należy wycinać i palić oraz wykonać zabiegi ochronne, likwidujące osobniki w okresie ich wiosennej migracji z pąków, czyli w okresie najwyższej podatności szkodnika na eliminację (zabiegi o najwyższej skuteczności działania).

Jak dowodzą badania Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach okres migracji wielkopąkowca porzeczkowego jest uzależniony od wielu czynników m.in. od odmiany porzeczki. Pierwsze osobniki mogą rozpocząć migracje nawet na kilka tygodni przed kwitnieniem. Największe nasilenie migracji szkodnika występuje w okresie kwitnienia porzeczki.


Skuteczny program zwalczania

Biorąc pod uwagę badania migracji szkodnika opracowaliśmy skuteczny program zwalczania wielkopąkowca porzeczkowego.


Skuteczność programu to ponad 80%.

  1. P o c z ą t e k  wegetacji – Siarkol 80 WP 4kg/ha + Siltac EC 0,1%
  2. P r z e d kwitnieniem – Siltac EC 0,15%
  3. K w i t n i e n i e – standardowy akarycyd + Siltac EC 0,1%

 

Stosując Siltac EC z chemicznym akarycydem uzyskujesz PODWÓJNĄ MOC ZWALCZANIA! Siltac EC działa fizycznie na szkodniki, akarycyd działa biochemicznie – zyskujemy podwójny mechanizm zwalczania.

Ponadto Siltac EC zapewnia większe narażenie szkodnika na substancję czynną akarycydu. Preparat umożliwia dokładne pokrycie ciała szkodników cieczą roboczą, co daje większą powierzchnię chłonną dla akarycydu. Ponadto Siltac EC wykazuje efekt stickera, dzięki czemu substancja chemiczna lepiej „przyczepia się” do ciała szkodnika.

Co ważne, ryzyko nabywania odporności, dzięki zastosowaniu równocześnie metody fizycznej eliminacji, jest ograniczone. Przedłużamy niejako „życie” insektycydu.

Preparat w mieszance z akarycydem zaleca się stosować w stężeniu 0,1%. Nie ma potrzeby stosowania adiuwantu. Siltac EC ma doskonałą przyczepność i idealnie rozmywa się na liściu.

Po kwitnieniu warto wykonać zabieg Siltac EC solo w stężeniu 0,15%, by zlikwidować zarówno ostatnie migrujące szpeciele oraz przędziorka i mszyce.

 

 

Dlaczego warto wybrać Siltac EC?

Jest to JEDYNY preparat na rynku oparty na chronionej prawem patentowym technologii przestrzennego sieciowania 3D-IPNSTM. Technologia ta zapewnia nie tylko dokładne pokrycie szkodnika, ale jego „zakleszczenie” w trójwymiarowej sieci, co znacząco wzmacnia efekt unieruchomienia i zapewnia jego natychmiastową eliminację!

O wysokiej randze preparatu świadczy fakt, że co roku sięgają po niego producenci w ponad 100 krajach.

Powrót

Masz pytanie?

Zapytaj eksperta Ukryj
crop@icbpharma.com
+48 531 707 704