Siltac EC a odporność szkodników na pestycydy

Jednym z najpoważniejszych problemów ochrony upraw przed szkodnikami są systematycznie pojawiające się odporności agrofagów na chemiczne insektycydy i akarycydy.

Problem odporności dotyczy głównie szkodników o dużym potencjale rozrodczym, rozwijających w jednym sezonie wiele pokoleń (np. mszyce, przędziorki). Wśród tych grup szkodników systematycznie notuje się spadek skuteczności działania chemicznych insektycydów i akarycydów.

Zjawisko to prowadzi do wymiernych strat ekonomicznych. Pomimo konieczności powtarzania kosztownych zabiegów nie uzyskuje się zamierzonego efektu zwalczania. Z kolei uprawy nieskutecznie chronione słabiej plonują. Niejednokrotnie słyszy się opinie naukowców i ogrodników, o tym że dany środek, który jeszcze kilka lat temu doskonale zwalczał danego szkodnika w chwili obecnej działa na zupełnie nieakceptowalnym poziomie.

Opisany problem dotyka szczególnie uprawy, gdzie do ochrony przed szkodnikami pozostaje bardzo wąski asortyment środków chemicznych. Uniemożliwia to prowadzenie racjonalnej rotacji środków celem zapobiegania występowaniu odporności.

Problem odporności dotyczy głównie szkodników o dużym potencjale rozrodczym, rozwijających w jednym sezonie wiele pokoleń (np. mszyce, przędziorki).

mszyca

Mszyca

przędziorek

Przędziorek

 

Praktycznie nie ma możliwości uodpornienia się szkodników na działanie preparatu Siltac EC.

 

Siltac EC – służy to przezwyciężania problemów odporności szkodników

Wprowadzenie w roku 2014 do praktyki ogrodniczej i rolniczej preparatu Siltac EC jest bardzo cennym rozwiązaniem mającym na celu ograniczanie problemów odporności. Dotyczy to głównie takich szkodników jak przędziorki, mszyce, miodówki.

  • Siltac EC działa na szkodniki w typowo fizyczny sposób. W związku z tym praktycznie nie ma możliwości uodpornienia się szkodliwych owadów i roztoczy na działanie preparatu. Siltac EC, bez względu na to ile razy będzie stosowany, zawsze będzie wykazywał taką samą skuteczność.
  • Siltac EC to skuteczne rozwiązanie w przypadku, gdy tradycyjne środki chemiczne przestają być skuteczne w zwalczaniu tzw. „drobnych” szkodników (przędziorków, mszyc itp.).
  • Tam, gdzie odporność nie jest jeszcze notowana – zgodnie z dobrą praktyką ochrony roślin tradycyjne środki chemiczne powinny być stosowane na przemian z preparatem Siltac EC.

Dobrym rozwiązaniem w celu zapobiegania powstawaniu odporności oraz podniesienia skuteczności zabiegów zwalczaniu jest stosowanie środka Siltac EC w mieszaninach z tradycyjnymi środkami chemicznymi.

Powrót

Masz pytanie?

Zapytaj eksperta Ukryj
crop@icbpharma.com
+48 531 707 704