Siltac EC – niezastąpiony w wiosennych zabiegach ochronnych

Wiosna każdego roku stanowi nie lada wyzwanie dla producentów roślin sadowniczych i jagodowych. Brak zim z niskimi temperaturami stwarza sprzyjające warunki dla rozwoju zarówno chorób, jak i pojawiania się szkodników.

Wysokie temperatury wiosną w wielu rejonach kraju sprzyjają rozwojowi miodówki gruszowej plamistej (Cacopsylla pyri). Na kwaterach, gdzie występuje szkodnik, należy wykonać zabiegi przy użyciu naszego produktu Siltac jak najwcześniej, by zwalczyć zimujące formy miodówki. Ciepłe dni w lutym i marcu zachęcają samice do rozpoczęcia żerowania i składania jaj na pędach.

Miodówka gruszowa na pędzie - zdjęcie

Miodówka gruszowa na pędzie

To jest też dobry moment na wykonanie zabiegu na wielkopąkowca porzeczkowca (Cecidophyopsis ribis). Wczesną wiosną, w okresie bezlistnym, zaleca się zastosowanie preparatu Siltac EC w mieszance z preparatami siarkowymi.

Na plantacjach jabłoni przed rozpoczęciem zabiegów ochronnych dobrze jest zrobić lustrację na obecność przędziorków i mszyc. Jeśli zostaną zidentyfikowane skupiska jaj przędziorka o średnicy 0,5 cm i większe, zabieg będzie wysoce zasadny.

Zimujący przędziorek owocowiec - zdjęcie

Złoża jaj zimującego przędziorka owocowca.

Jaja mszyc na brzozie - zdjęcie

Złoże jaj zimujących mszyc

 

Możliwość wykorzystania produktów olejowych może być ograniczona,  w związku z częstymi spadkami temperatur poniżej zera, co nie jest przeszkodą w przypadku użycia preparatu Siltac.

Najlepsze efekty daje zabieg przeprowadzony w okresie wylęgania się larw z jaj zimowych, a więc od fazy zielonego pąka do początku różowego pąka. Zalecane stężenie preparatu: 0,15 %.

 

Skuteczność preparatu Siltac®EC stosowanego w zabiegu wczesnowiosennym w zwalczaniu przędziorka owocowca w jabłoni.

Skuteczność preparatu Siltac®EC stosowanego w zabiegu wczesnowiosennym w zwalczaniu przędziorka owocowca w jabłoni - wykres

W tym okresie stosujemy Siltac®EC do zwalczania wylęgających się larw przędziorka owocowca.

 

Zwalczanie mszyc należy rozpocząć jak tylko pojawią się dorosłe osobniki.

Pierwsze kolonie mszyc na pąkach jabłoni

Pierwsze kolonie mszyc na pąkach jabłoni.

Pamiętajmy o praktycznie swobodnej możliwości stosowania Siltacu w mieszankach zbiornikowych z innymi produktami. Jest to bardzo korzystne połączenie, gdyż podnosi skuteczność zabiegów. Doskonałe efekty dają mieszanki zbiornikowe:

  • Siltac + tradycyjne środki roztoczobójcze – w zwalczaniu przędziorków, wielkopąkowca porzeczkowego i innych szpecieli;
  • Siltac + insektycyd neonikotynoidowy (np. zawierający acetamipryd) – w zwalczaniu bawełnicy korówki, i innych gatunków mszyc;
  • Siltac + środek zawierający abamektynę – w zwalczaniu miodówki gruszowej, pordzewiaczy i przędziorków;
  • Siltac + preparaty siarkowe i miedziowe – w ochronie upraw przed chorobami grzybowymi.

Wykonanie oprysku w połączeniu z preparatem Siltac obniża koszty zabiegu oraz podnosi jego efektywność. Zabiegi łączone należy wykonywać na „suchy liść” i w warunkach sprzyjającym szybkiemu wysychaniu cieczy roboczej.

Pamiętajmy, że wykorzystanie Siltacu jest bezpieczne wczesną wiosną, w sytuacji, gdy występują wysokie temperatury naprzemiennie z przymrozkami.

 

SILTAC-iem praktyczniej wczesną wiosną.

  • możliwość mieszania z innymi środkami
  • termin zabiegu można przesunąć do różowego pąka
  • możliwość użycia przed lub po przymrozku (brak fitotoksyczności)
  • mniejszy wydatek cieczy na ha
Powrót

Masz pytanie?

Zapytaj eksperta Ukryj
crop@icbpharma.com
+48 531 707 704