Siltac EC – nowa jakość w zwalczaniu przędziorków roślin jagodowych

Przędziorki (Tetranychidae) należą do szczególnie uciążliwych szkodników roślin sadowniczych. Ich zwalczanie nie jest łatwe i często przysparza wielu problemów. Praktyczne trudności w efektywnym  kontrolowaniu przędziorków wynikają z ograniczonego asortymentu dostępnych na rynku akarycydów, szybkiego pojawiania się odporności na stosowane środki chemiczne, braku możliwości ochrony tuż przed zbiorami owoców  z obawy przed pozostałościami substancji aktywnych. Przędziorki cechują się bardzo szybkim tempem rozmnażania, co dodatkowo komplikuje możliwość skutecznej walki z nimi.

 

Wobec powyższych problemów bardzo cennym narzędziem do zwalczania tych uciążliwych pajęczaków okazuje się środek Siltac EC.

Siltac EC stanowi on zupełnie nowatorskie podejście do zwalczania roślinożernych owadów i roztoczy. Działanie produktu opiera się na mechanizmie czysto fizycznym polegającym na immobilizacji, czyli blokadzie mechanicznych funkcji życiowych szkodników. Odbywa się to dzięki specyficznym polimerom, głównie silikonowym zawartym w produkcie, które po aplikacji tworzą na ciele przędziorków „obezwładniającą” strukturę. Zwykle po aplikacji preparatu większość szkodników ginie bardzo szybko – w ciągu kilku godzin.

Preparat Siltac EC posiada szereg zalet, odróżniających go od typowych środków ochrony roślin. Do głównych można zaliczyć praktycznie brak możliwości uodparniana się szkodliwych owadów i roztoczy na działanie preparatu oraz  brak typowych, chemicznych pestycydów, a więc i pozostałości w materiale roślinnym. Siltac EC może być bardzo przydatny lub wręcz stanowić ratunek dla upraw,  do których brakuje zarejestrowanych typowych insektycydów/akarycydów do zwalczania szkodników.

Badania naukowe i praktyka jednoznacznie wykazały jego wysoką skuteczność przędziorkobójczą, a także bardzo dobre działanie na inne szkodniki, np. mszyce, miseczniki. Jeśli zabieg wykona się dobrze technicznie, tj. ciecz użytkowa dotrze do wszystkich miejsc gdzie żerują szkodniki, można oczekiwać skuteczności nawet przekraczającej 90%. Jest to działanie nie gorsze, a nawet lepsze od efektywności tradycyjnych produktów chemicznych. Tak dobre rezultaty uzyskiwano na przykład w zwalczaniu przędziorka chmielowca na porzeczce czarnej, malinie, truskawce, czy też mszyc na borówce wysokiej.

truskawka malina borowka

Siltac EC, ze względu na swoje opisane powyżej cechy, jest bardzo cennym elementem zwłaszcza programów zwalczania przędziorków, a więc szkodników szczególnie niebezpiecznych dla roślin jagodowych i trudnych do zwalczania metodami tradycyjnymi.

W sytuacjach kiedy nasilenie tych szkodników jest szczególnie duże, bardzo dobre efekty przynosi stosowanie Siltacu EC w mieszaninie bądź w rotacji z tradycyjnymi akarycydami, np. opartymi na abamectynie. Praktyka potwierdziła bardzo dużą skuteczność takich zabiegów, nawet w warunkach skrajnie wysokiego zagrożenia szkodnikami.

 

Jak stosować Siltac EC w uprawie roślin jagodowych.

Zalecanym stężeniem jest 0,15% (150 ml w 100 litrach wody). Ze względu na fakt, że Siltac działa tylko gdy zostanie naniesiony bezpośrednio na ciało szkodników należy pamiętać aby:

  • nie stosować preparatu profilaktycznie lecz w momencie pojawienia się szkodników na poziome zagrażającym roślinom,
  • zabieg wykonać dokładnie, pokrywając cieczą użytkową wszystkie miejsca żerowania szkodników.

W przypadku stosowania mieszanin z akarycydami standardowymi wystarczającym stężeniem Siltacu EC jest 0,1% (100 ml w 100 L wody).

Powrót

Masz pytanie?

Zapytaj eksperta Ukryj
crop@icbpharma.com
+48 531 707 704