Niewątpliwy przełom w strategiach zwalczania przędziorków

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) – to jeden z najbardziej uciążliwych szkodników roślin.

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae)

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae)

 

Jest polifagiem, a więc możne wyrządzać szkody na wielu uprawach zarówno w polu, jaki i pod osłonami. W warunkach sprzyjających rozwojowi szkodnika (wysoka temperatura, brak opadów, uprawy pod osłonami) szkodliwość przędziorka jest bardzo duża. Szybko prowadzi do znacznych uszkodzeń roślin i osłabienia wzrostu i plonowania.

Szkody wyrządzane przez przędziorki na różnych roślinach uprawnych

Szkody wyrządzane przez przędziorki na różnych roślinach uprawnych

 

Ze względu na szczególnie zdolności przędziorka chmielowca do szybkiego wytwarzania ras odpornych na preparaty chemiczne – jego zwalczanie tradycyjnymi metodami jest bardzo utrudnione i nieraz mało skuteczne.

Według wszelkich badań prowadzonych w Polsce i za granicą oraz zgodne z opinią ogrodników-praktyków, Siltac EC jest produktem wykazującym szczególnie wysoką skuteczność w zwalczaniu przędziorka chmielowca, a także wielu innych gatunków tego szkodnika (np. przędziorka owocowca, przędziorka sosnowca). Zwykle po jednym zabiegu preparatem, populacja przędziorków ulega redukcji o 90 % – 100 %.

Należy podkreślić, że praktycznie nie ma możliwości uodpornienia się przędziorków na działanie preparatu Siltac EC. Gwarantuje to jego stabilną skuteczność.

Wprowadzenie do praktyki ogrodniczej preparatu Siltac EC to niewątpliwie przełom w strategiach zwalczania przędziorków.

Praktycznie nie ma możliwości uodpornienia się przędziorków na działanie preparatu Siltac EC. Gwarantuje to jego stabilną skuteczność.

Wprowadzenie do praktyki ogrodniczej preparatu Siltac EC to niewątpliwie przełom w strategiach zwalczania przędziorków.

Powrót

Masz pytanie?

Zapytaj eksperta Ukryj
crop@icbpharma.com
+48 531 707 704