Bezpieczeństwo entomofauny pożytecznej

Preparat Siltac EC został szeroko przebadany w zakresie wpływu na pożyteczną entomofaunę, w tym na naturalnych wrogów szkodników – mszyc, przędziorków, miodówek.

Stwierdzono, niewielki lub brak negatywnych skutków stosowania produktu na tą ważną grupę organizmów. Obserwacje prowadzono głównie w uprawach sadowniczych.

 • Dobroczynkowate (Phytoseidae)

  Badania i obserwacje wykonane w sadach towarowych wykazały, że produkt może częściowo redukować populacje tych pożytecznych roztoczy. Jednakże, w krótkim czasie od zabiegu, populacja dobroczynkowatych odbudowuje się. Świadczy to, że produkt nie powinien stanowić istotnego, negatywnego i trwałego wpływu na populacje pożytecznych roztoczy z rodzaju Phytoseidae
 • Pluskwiaki dziubałkowate z rodzaju Anthocoris i Orius oraz pożyteczne błonkówki

  Badania wykazały niewielki, negatywny wpływ produktu Siltac na tę grupę drapieżców. W sadach, gdzie stosowano Siltac EC stwierdzano obecność pożytecznych błonkówek oraz pluskwiaków z rodziny dziubałkowatych – drapieżców miodówki gruszowej.
 • Biedronki

  Siltac EC okazał się produktem selektywnym (bezpiecznym) dla form dorosłych biedronek i dużej mierze selektywny dla form larwalnych.
Zdjęcie biedronki

Biedronka

 • Pszczoła miodna

  Przeprowadzone badania oraz ocena ryzyka produktu Siltac EC na pszczołę miodną wykazały, że produkt nie powoduje nieakceptowalnego, negatywnego wpływu na te pożyteczne owady.
  Mimo to, produkt nie powinien być stosowany w tracie oblotu pszczół na opryskiwanej plantacji.
Zdjęcie pszczoły

Pszczoła

Przeprowadzone badania oraz ocena ryzyka produktu Siltac EC na pszczołę miodną wykazały, że produkt nie powoduje nieakceptowalnego, negatywnego wpływu na te pożyteczne owady.

Mimo to, produkt nie powinien być stosowany w tracie oblotu pszczół na opryskiwanej plantacji.

Powrót

Masz pytanie?

Zapytaj eksperta Ukryj
crop@icbpharma.com
+48 531 707 704